Is een wetenschappelijk onderbouwde methode voor het herstel van een overprikkeld centrale zenuwstelsel. Toonaangevend hierin is het Zengar Instituut uit Canada met NeurOptimal®. Het effect van neurofeedback training is een evenwichtig en stabieler patroon van de hersengolf-frequenties en een betere samenwerking tussen beide hersenhelften.

Jouw leefstijl en opgedane ervaringen zijn niet alleen bepalend voor de aanleg van je zenuwbanen. Dat alles is ook bepalend voor de mate van intensiteit van je ingeprente gedragspatronen, gedachten en emoties. Stel je wordt door iets geraakt, bijvoorbeeld een situatie waarin je je niet gezien en gehoord voelt. Zou jouw natuurlijke reactie kunnen zijn dat je je altijd gaat terugtrekken in de hoop dat de uitkomst anders zal zijn.

Worstenbroodje met Durocgehakt
Worstenbroodje met halfom kalfs- en Durocgehakt

Stress, dagelijkse ongenoegens en tegenslagen leiden tot een meer of minder overactief brein. Typerend voor een overprikkeld zenuwstelsel is dat je uithoudings- en regeneratievermogen aangetast worden. De herstellende kracht van je lichaam raakt verzwakt. En chronische stress leidt ertoe dat je vermogen om routinematige gedragspatronen te doorbreken achteruit gaat, je voor een deel je creativiteit en moed verliest.

Wat je ook mee maakt: een ongeval, echtscheiding, het verlies van je baan of een dierbare persoon, of als je te horen krijgt dat je borstkanker hebt. Bij zo iets ingrijpendst ervaren gebrekkig werkende hersenen de dagelijkse prikkels nog veel intensiever (tot wel 30 keer intensiever dan normaal). Je bent snel prikkelbaar, geïrriteerd of moe. Bovendien gaat je vermogen om nieuwe informatie op te nemen en deze kennis toe te passen sterk achteruit.

Worstenbroodje Spaans gekruid Livargehakt

Hoe werkt een neurofeedback training

Er worden een aantal sensoren op je hoofdhuid en oren geplaatst. Vervolgens ga je naar een speciale rustgevende muziek van Zengar luisteren. Telkens wanneer de software een verstoring van de hersenactiviteit registreert wordt via een feedback stimulus je brein hierop attent gemaakt. De feedback stimulus gebeurt op basis van een onderbreking in geluid en beeld, die je doorgaans niet bewust waarneemt. De feedback stimulus triggert je brein om belemmerende verbindingen te kappen en nieuwe functionele verbindingspaden aan te leggen. Hierdoor blijf je niet meer hangen in bepaalde denkpatronen of gevoelens. Je kunt op deze wijze veel makkelijker trauma’s en belemmerende patronen loslaten. Je lichaam komt weer tot rust waardoor automatisch je fysieke herstelprocessen geactiveerd worden.

Neurofeedback haalt het beste uit jezelf, veelal met blijvende verbeteringen.
Het is een veilig leerproces van je brein via je zintuigen.

  • je kunt makkelijker in- en doorslapen

  • je prikkelbaarheid en gevoelens van irritatie nemen af

  • je concentratievermogen verbetert

  • je beleeft meer innerlijke rust, focus en veerkracht

  • je fysieke klachten verminderen terwijl je vaardigheden en kwaliteiten zich ontplooien

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond, dat veel cognitieve,
emotionele of lichamelijke problemen hun oorsprong vinden
in een gebrekkig werkend brein.
En juist daar speelt neurofeedback op in.

De kracht van neurofeedback

Neurofeedback activeert het vermogen om nieuwe zenuwbanen te vormen.
Neurofeedback gaat de overprikkeling van je brein tegen.
Neurofeedback verhoogt je stresstolerantie.

NEUROFEEDBACK

Neurofeedback